Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM (平行輸入)-彩盒

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM (平行輸入)-彩盒

  • 寧靜及精確的自動對焦

  • 搭配3片非球面鏡片

  • 1片SuperUD鏡片及2片UD鏡片

本商品目前暫時下架或已無法銷售。