KODAK 柯達 MINI SHOT MS-210 熱昇華 拍立得相機 (公司貨) + 20張貼紙相紙

KODAK 柯達 MINI SHOT MS-210 熱昇華 拍立得相機 (公司貨) + 20張貼紙相紙

  • 1000萬像素,1.7吋液晶螢幕

  • 拍照後可選擇列印/取消,拍出滿意照片再印出

  • 照片可透過App下載至手機相冊

本商品目前暫時下架或已無法銷售。