Kolin 歌林風扇 ECO智能涼風扇 KF-MN106S

Kolin 歌林風扇 ECO智能涼風扇 KF-MN106S

  • .ECO智能溫控功能

  • .風量模式:正常風、自然風、睡眠風。

本商品目前暫時下架或已無法銷售。