【YONEX】VOLTRIC 8 E-tune 羽球拍 4U(VT8ETN)

【YONEX】VOLTRIC 8 E-tune 羽球拍 4U(VT8ETN)

  • 全方位款式隨心所欲調整配重

  • 贈拍袋、羽球線及穿線服務

  • 穿線後視同使用無法退貨

本商品目前暫時下架或已無法銷售。