di marzia典藏精品手工精繡蠶絲兩穿上衣組

di marzia典藏精品手工精繡蠶絲兩穿上衣組

  • 100%的蠶絲布料

  • 寬版設計顯瘦修飾

  • 色調大方優雅襯托女性氣質

本商品目前暫時下架或已無法銷售。