Xmart for ASUS ZenPad 3s 10 Z500M 9.7吋 鍾愛原味側掀隱形皮套

Xmart for ASUS ZenPad 3s 10 Z500M 9.7吋 鍾愛原味側掀隱形皮套

  • 預留相機孔,隨時隨地拍攝

  • 100%服貼,防止被刮花及碰撞

  • 精準模具製成超級貼合

本商品目前暫時下架或已無法銷售。