CHIC CHOC 超夯快速完妝週慶4件組

CHIC CHOC 超夯快速完妝週慶4件組

  • 服貼、持久,不易產生粉感

  • 球狀粉粒與液態油脂的完美比例

  • 自然漸層,融於膚色

本商品目前暫時下架或已無法銷售。