DJI Osmo Mobile3 套裝版+Shield保險(先創公司貨)

DJI Osmo Mobile3 套裝版+Shield保險(先創公司貨)

  • 便攜可折疊、Story 模式

  • 手勢控制、智能跟隨 3.0

  • 運動模式、一鍵切換橫豎拍

本商品目前暫時下架或已無法銷售。