CASIO G-SHOCK 極限運動多功能錶(GA-2000-2A)

CASIO G-SHOCK 極限運動多功能錶(GA-2000-2A)

  • 防水200米、抗衝擊構造

  • 碳纖維核心防護構造、世界時間、5組每日鬧鈴

  • 料號:GA-2000-2A

本商品目前暫時下架或已無法銷售。