SAMSUNG三星 Galaxy Tab S7 11吋 WIFI (6G/128GB) 平板電腦 SM-T870

SAMSUNG三星 Galaxy Tab S7 11吋 WIFI (6G/128GB) 平板電腦 SM-T870

  • 進化的Samsung DeX,展現神級多工處理

  • 可同時開啟5個視窗,更可用螢幕分割開啟3個多工視窗

  • 內建Xbox Game Pass Ultimate,直接從雲端存取100多款Xbox遊戲

本商品目前暫時下架或已無法銷售。