GUCCI Dionysus GG Supreme 酒神皮夾式鍊包(米色/烏木色) 401231 KHNSN 8642

GUCCI Dionysus GG Supreme 酒神皮夾式鍊包(米色/烏木色) 401231 KHNSN 8642

  • 經典大牌 辨識度高

  • 素面設計 時尚有型

  • GG LOGO 引人注目

本商品目前暫時下架或已無法銷售。