(LTE版) SAMSUNG 三星 Galaxy Watch 4 Classic 智慧手錶 SM-R895 (46mm)

(LTE版) SAMSUNG 三星 Galaxy Watch 4 Classic 智慧手錶 SM-R895 (46mm)

  • 真錶設計

  • 全方位健康及運動偵測

  • 全新升級作業系統,App 下載更多元

本商品目前暫時下架或已無法銷售。