AA 盈潤護髮油 50ml (Aromatherapy Associates)

AA 盈潤護髮油 50ml (Aromatherapy Associates)

  • 英國皇家經典芳療品牌

  • 水潤補水並滋養髮絲

  • 強健髮絲,如絲綢般滑順光澤

本商品目前暫時下架或已無法銷售。